Certificats

La norma ISO 22000:2018 és un sistema de gestió de la inocuïtat alimentària que va publicar ISO per establir un estándar mundial sobre la gestió de la seguretat alimentaria. L’estructura del sistema que proposa la norma es similar a la dels sistemes de gestió de la qualitat basats amb la ISO 9001 amb un especial desenvolupament dels requisits relatius a la producció de productes alimentaris i la obligació d’implantar els principis de l’APPCC identificant els riscos relacionats i gestionar-los eficaçment. A MANUEL VILASECA, SA tenim com a objectiu principal vetllar per la seguretat alimentària complint el marc legal vigent, ja que és de vital importància pels consumidors.