La nostra història

 MANUEL VILASECA, S.A. va ser fundada el desembre de 1922 per  Manuel Vilaseca Segalés (25/02/1902 – 11/02/1982). En un principi per a vendre i, més endavant, per a fabricar colorants orgànics. Fins el 1941 va treballar junt amb el seu pare, en Joan Vilaseca Asquasciati, com “Manuel Vilaseca y Cía.”. Des de 1941 i fins 1964 com “Manuel Vilaseca”, al desembre d’aquell any es va constituir en Societat Anònima. Actualment la societat està gestionada per la tercera generació familiar.

Fins a mitjans de 1951 les instal·lacions fabrils es trobaven a Santa Coloma de Gramenet, ciutat llindant, al nordest, amb Barcelona. A partir d’aquesta data, i donada la impossibilitat d’obtenir un subministrament superior d’aigua per part de la companyia proveïdora, es van començar a edificar unes noves naus al Polígon Industrial de Móra la Nova, a la Comarca de Ribera d’Ebre, a uns 175 km al Sud de Barcelona que, a part de comptar amb un gran cabal d’aigua provinent de pous propis, llinda amb la via fèrria més important de l’Estat Espanyol, la línia Port Bou-Madrid. De llavors ençà es van anant traslladant les instal·lacions a la nova ubicació, fins que a finals de 1982 va deixar de funcionar totalment la antiga fàbrica de Santa Coloma de Gramenet.

 L’activitat principal de l’Empresa és la fabricació de colorants orgànics sintètics, així com de diversos intermitjos per a la fabricació dels mateixos, essent avui dia l’única Empresa del sector, amb capital i tecnologia propis, de la Comunitat Autònoma de Catalunya. La comercialització dels colorants i intermitjos els realitza la pròpia Empresa directament, tant dins l’Estat Espanyol com a la Unió Europea, essent important també la venda a tercers països a tots els continents. Aproximadament un 50% de la producció va dirigida a l’exportació, dels quals, un 80% queda a la Unió Europea.

Durant els 100 anys de l’existència de MANUEL VILASECA S.A hem de destacar els diferents guardons rebuts com poden ser, entre d’altres, el Premi a l’exportació atorgat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, el 1968; Líder d’Exportació, el 1976; Trofeig Internacional a l’Exportació, el 1977; Placa de Reconeixement a la contínua i fructífera col·laboració a favor del Desenvolupament Econòmic i Comercial entre Espanya i l’avui extingida U.R.S.S., el 1989; placa commemorativa amb motiu del 75è Aniversari atorgat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, l’octubre de 1997.

La font principal d’aquests guardons rau a la qualitat dels nostres productes junt amb el ràpid subministrament i la serietat en els compromisos adquirits. Cal destacar, però, que el nostre guardó més preciat és la fidelitat dels nostres clients.