Estem molt orgullosos d’anunciar que MANUEL VILASECA; S.A. ha estat reconeguda novament amb la bonificació del sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals BONUS 2018 pel compromís amb la seguretat i la salut laboral dels seus treballadors. Aquesta bonificacio ha estat destinada integrament a la renovacio dels vestuaris dels treballadors.